Wykorzystanie pił stołowych może być przeróżne. W zależności od tego, do czego się ich potrzebuje, urządzenia te są większe bądź mniejsze. Jeśli wykorzystuje je stolarz w niewielkim salonie, w którym piły stołowe używane są do wykonania podstawowych prac, wtedy nie muszą mieć kolosalnych rozmiarów. Jeśli jednak mowa o budowie domów z drewna, wtedy nie ma wyjścia. Piły stołowe muszą być duże. Przygotowanie desek i bali na budowę domu to żmudna, długotrwała praca. W chwili obecnej nie zajmuje ona wprawdzie tyle czasu, co kiedyś, niemniej jednak również wymaga precyzyjnych obliczeń. Jeśli bowiem jeden kawałek drewna nie zostanie tak przycięty, jak powinien, wtedy dom może być niespójny. A żaden budowlaniec nie będzie dopasowywał do siebie kawałków drewna jak w puzzlach. Stąd też piły stołowe muszą być duże, aby ciąć idealnie jak największe połacie drewna. To się opłaca wszystkim. Zarówno wyrobnikom, jak i tym, którzy pośredniczą oraz, na końcu, osobom zamawiającym usługę stolarsko-budowlaną.